Реставрация на изображения от снимки, фото филми и печатни издания

С годините, заедно със сканирането, ние натрупахме и голям опит в реставрацията на стари и лошо съхранявани изображения без значение дали са били на фотолента или хартиен носител. Отличното познаване на фотографските и печатарските процеси ни помага да определим точно по кой способ да реставрираме дадено изображение – по класически фотографски преди сканиране или по цифров след сканиране, а понякога и по двата начина. Успешно се справяме с всякакви драскотини, замърсявания и артефакти от хартиени снимки, фотоленти или стъклени плаки. При нужда от преиздаване на архивни изображения ние знаем как най-добре да премахнем растер/моаре от фотохартия или офсетов печат и да подготвим изображенията за последващ печат или цифрово представяне.

Неразделна част от процеса на висококачествената реставрация е самото сканиране, затова реставрираме само изображения, които ние сме сканирали.

Цени и срокове за реставрация можете да получите след като се свържете с нас и ни изпратите/покажете изображенията, които трябва да бъдат реставрирани.

Ние третираме строго конфиденциално всички ваши изображения и се грижим за тяхната сигурност.

Вижте някой от нашите резултати:

Комбинирана реставрация по класически и цифров способ от 35 мм диапозитив заснет през 1974 год. със силно надрана емулсия и целулуидна основа.

Реставрация по класически способ на мухлясъла 120 мм фото лента с нарушена емулсия и целулуидна основа. За тази реставрация не са използвани никакви специализирани програми или изкуствен интелект за обработка и реставрация на изображения.

Реставрация по класически способ на мухлясъла 35 мм фото лента със силно надрана емулсия и целулуидна основа. За тази реставрация не са използвани никакви специализирани програми или изкуствен интелект за обработка и реставрация на изображения.

Цифрова реставрация на сканирана снимка от 1910 год.

Специално сканиране и премахване на разстер от снимка правена през 1920 год.

Премахване на растер от офсетов печат.